ลงทะเบียนเพื่อเช็กสิทธิ์

เงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใต้ แคมเปญ บัดดี้เรื่องเรียนด้วยสินค้า Samsung ที่ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th/offer/students)